Trường THPT Hoàng Long – Đào Tạo song ngữ Tiếng anh - Nhật, Tuyển sinh lớp 10, lớp 11 Nội Trú và Bán Trú học tại trường. Học sinh các trường tại Hà Nội và các Tỉnh đều có tư cách ghi danh ứng tuyển.