Tầm nhìn và Sứ mệnh

 

 

Tầm nhìn : Trở thành trường  học lớn mạnh về qui mô và chất lượng đào tạo,  tăng cường hội nhập Quốc tế trong Giáo dục và Đào tạo.

 

Sứ mệnh: 

 

Không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo.

 

Tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường lớp chuẩn hóa và hiện đại nhằm đáp ứng tốt nhất yêu cầu học tập của học sinh.

 

Với triết lý “ Phát triển tri thức, chắp cánh ước mơ’’, chúng tôi định hướng nghề nghề nghiệp, du học cho học sinh ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường giúp học sinh hội nhập giáo dục Quốc tế  trở thành những công dân toàn cầu