Tại trường THPT Hoàng Long ( Hà Nội Tokyo)  bên cạnh việc học tiếng Nhật các em học sinh còn được học văn hóa Nhật Bản