SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
 

KHÁM PHÁ GIỜ HỌC TIẾNG NHẬT THÚ VỊ CỦA CÁC HỌC SINH LỚP 10SN2

   “ Tiếng nhật là 1 ngôn ngữ rất thú vị” – đó là cảm nhận của các em học sinh đã chia sẻ sau khi được tiếp xúc với Nhật ngữ.

HỆ THỐNG GIÁO DỤC BẬC ĐẠI HỌC Ở MỸ (HIGHER EDUCATION)

Ở Mỹ, bậc Đại học (higher education) có 2 loại trường : College và University. Phụ huynh và học sinh Việt Nam thường nhận định College là Cao đẳng, University Đại học. Thực chất, cái tên này không hề thể hiện bậc học mà nhà trường đào tạo.