SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
 

THÔNG TIN TUYỂN SINH LỚP 10, 11, 12 NĂM HỌC 2017 – 2018

 

Trường THPT Hoàng Long được sở GD& ĐT giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2017-2018 là 80 học sinh. Bên cạnh việc đào tạo kiến thức nền tảng theo qui định của sở GD& ĐT nhà trường còn định hướng du học Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc cho học sinh ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Tuyển sinh du học Nhật Bản vừa học vừa làm

Thông báo tuyển sinh du học vừa học vừa làm tại Hàn Quốc

THÔNG BÁO TUYỂN SINH DU HỌC VỪA HỌC VỪA LÀM TẠI HÀN QUỐC
Với điều kiện học tập làm việc và chi phí hợp lý, du học vừa học vừa làm tại Hàn Quốc đang là sự lựa chọn số một của rất nhiều thanh niên Việt Nam 

Thông báo tuyển sinh du học Nhật Bản